ยังนำเฟอร์นิเจอร์​

      ร้านเราเป็นร้านค้าปลีก รับสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาจำหน่าย ไม่ได้มีการผลิตเอง เรานำเข้าจากต่างประเทศ โดยทางร้านจะเป็นผู้คัดสรรคุณภาพ รูปแบบและราคาที่เหมาะสม ทางร้านจะคอยสำรวจความต้องการของคนในพท้นที่ว่าชอบหรือต้องการสินค้าในรูปแบบใดและทำการจัดส่งให้ถึงบ้าน ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแบบครอบครัว พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่รุ่นพ่อเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยเริ่มจากที่แรก ในจังหวัดชุมพร จนปัจจุบันเรามี สาขากว่า 8 สาขาใน 2 จังหวัด ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 

 

      เรามีความตั้งใจที่จะหาสินค้าคุณภาพที่ดี

ไม่แพ้ห้าง หรือแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั้งรูปแบบ

การใช้งาน ความคงทน และความหรูหราใน

ราคาที่คนทั่วไป สามารถเป็นเจ้าของได้

      ร้านเราเป็นร้านค้าปลีก รับสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาจำหน่าย ไม่ได้มีการผลิตเอง เรานำเข้าจากต่างประเทศ โดยทางร้านจะเป็นผู้คัดสรรคุณภาพ รูปแบบและราคาที่เหมาะสม ทางร้านจะคอยสำรวจความต้องการของคนในพท้นที่ว่าชอบหรือต้องการสินค้าในรูปแบบใดและทำการจัดส่งให้ถึงบ้าน ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแบบครอบครัว พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่รุ่นพ่อเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยเริ่มจากที่แรก ในจังหวัดชุมพร จนปัจจุบันเรามี สาขากว่า 8 สาขาใน 2 จังหวัด ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 

 

      เรามีความตั้งใจที่จะหาสินค้าคุณภาพที่ดีไม่แพ้ห้าง หรือแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั้งรูปแบบการใช้งาน ความคงทน และความหรูหราใน

ราคาที่คนทั่วไป สามารถเป็นเจ้าของได้

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

ติดตามเรา